Healerorganisasjoner i Norge:

Healere som er tilknyttet en organisasjon godkjent av Helsedirektoratet kan registrere seg i Altbas og er derved fritatt mva. Healere som er autorisert helsepersonell er automatisk fritatt mva.


Godkjenningsprosedyre som sannsynliggjør healingevnene samt krav om 130 timer kurs. Erfarne healere kan også søke medlemskap ved å sende inn kopi av firmaattest og regnskapsbevis som er bekreftet av regnskapsfører på minst 5 år med healing/helsefremmende arbeid. Kontingent kr. 1100,- pr år og inkluderer kollektiv ansvarsforsikring som dekker hele Norden så lenge medlemmet er bosatt i Norge. NHA er godkjent utøverorganisasjon av Helsedirektoratet, se http://w2.brreg.no/altbas/index.jsp
 

Godkjenningsprosedyre som krever ti brukerbekreftelser på at healeren arbeider etter det etiske regelverket. Medlemmer må ha VEKS-kurs. Ansvarsforsikring.  Kontigent kr. 1800 pr år. DNH er godkjent utøverorganisasjon av Helsedirektoratet, se http://w2.brreg.no/altbas/index.jsp

Medlemmer må ha grunnmedlemskap i enten Norsk Spiritualist Forening (kr 250,-) eller Norsk Spiritualistisk Trossamfunn (gratis). Organiserer også medium. Medlemmer må ha VEKS-kurs. I tillegg kr. 350 for healermedlemskap og 350 for frivillig ansvarsforsikring (sum 950). NFSH er godkjent utøverorganisasjon av Helsedirektoratet, se http://w2.brreg.no/altbas/index.jsp

 Interesseorganisasjon for Reiki-utøverer. Fullt medlemskap kr. 1000, inkluderer ansvarsforsikring.

(Opplysningene her hentet fra websidene)

 

Oppdatert 13.11.2011