ELSE EGELAND - BAKGRUNN:

Jeg er født i 1960. Praktiserte som healer i Bergen fra 1983 til 2007, holdt kurs og fordrag over hele landet siden 1986.  Har  vært aktiv i organisasjonsarbeid innen det alternative behandlingsområdet kontinuerlig siden 1994. Mottok i oktober 2004 NNHs hedersbevisning for positiv profilering av healing og healere gjennom 10 år. Deltok i en rekke tv-debatter om alternativ behandling på 90-tallet.

Min formelle utdanningsbakgrunn er: autorisert sykepleier, videreutdanning i veiledning,  helsefag hovedfag  (sykepleievitenskap),  helseledelse, praktisk pedagogisk utdanning og vitenskapsteori.

Hils gjerne på meg her: Intervju i Spekter Nrk2 onsdag 4. mars 2009

Siste artikkel / omtale: Tara nr. 6, april 2011 s. 64-68, Healing.

 

HØYERE UTDANNING:

 • Universitetet i Bergen - examen philosophicum - 1980
 • Universitetet i Bergen - psykologi grunnfag - 1981
 • Bergen Diakonissehjems Sykepleierhøgskole - sykepleierutdanning -1986
 • Diakonissehjemmets høgskole i Bergen - videreutdanning i veiledning - 1997
  (gestalt, psykosyntese, indre reiser m.m.)
 • Universitetet i Bergen - Helsefag grunnfag – sykepleievitenskap - 2001
 • Cand mag juni 2001
 • Cand.san. UiB 2004. (Helsefag hovedfag, studieretning sykepleievitenskap).
  Les mer om hovedfagsoppgaven om "Eksepsjonelle kreftpasienter" her.
 • Intensivutdanning i Helseledelse. BI Bergen - 2004.
 • Praktisk Pedagogisk Utdanning. Høgskolen i Bergen - 2007.
 • Kurs i vitenskapsteori (førstelektorkompetanse) - NLA - 2009
  (Essay: Biomedisinens forståelse av kropp og sykdom)
 • Kurs i Operativ Psykologi ved SEVU, UiB - Vår 2011 (ikke avlagt eksamen ennå).

SYKEPLEIEPRAKSIS:
Ekstrahjelp / ringevikar som sykepleier i Bergen Kommune (hjemmesykepleien) siden 1986,
parallelt med økende privat virksomhet. Spesialsykepleier fra mai 2013.

HEALING BAKGRUNN OG PRAKSIS:
-Erkjente healingevner siden 1983, åpen praksis siden 1985.
-
Godkjent healer av National Federation of Spiritual Healers England 1987.
-Godkjent healer av Det Norske Healerforbundet 1995
-Godkjent healer av Healernes Fagforbund (2005)
-Pause siden desember 2007, tar den kanskje opp igjen etter hvert :-)

KURSDELTAKELSE ALTERNATIV BEHANDLING:
Deltatt på en rekke kurs og konferanser innenfor holistisk helse og healing i England, Norge, Sveits og Danmark siden 1984. Har også grunnkurs innenfor kinesiologi, metamorfose, massasje, aromaterapi, rebirthing og Qigong (praktiserer ikke disse).

DELTAKELSE PÅ AKKREDITERTE SEMINARER OG KONFERANSER:
-
Alternativ / supplerende behandling. 18. feb. 1998. Betanien Sykepleierhøgskole.
- Komplementær kreftbehandling. 23 - 25 mars 2000. Kreftforeningen (i programkomiteen + foredragsholder).
- Complementary therapies in cancer care. 17 juni 2003. University College London Hospitals.
- Komplementær kreftbehandling. 3 - 5 juni 2004. Kreftforeningen (i programkomiteen + foredragsholder).
- Complementary Therapy: Integration and beyond. 30. oktober 2004. Royal College of Nursing, UK.
- Forskningsseminar om komplementær og alternativ behandling. 15 - 16 mars 2005. NAFKAM.
- KAM-kongressen 2005. 22 - 24 april 2005. ISSH, NNH og NFHM (også fordrag der).


UNDERVISNINGSERFARING:
Holdt kurs (grunnleggende og videregående), selvutviklingskurs, grupper og foredrag innenfor healing- og helserelaterte tema over hele landet siden 1986.

Foredrag / timebasert undervisning for helsepersonell og høgskole- og universitetsstudenter innen alternativ medisin, komplementær kreftbehandling, legeforeningen (PMU) m.v.

Høsten 2006: undervist på AOF voksenopplæring i helse- og sosialfag (VK1 og 2).

November 2006 - 2013: Høgskolelektor HiB.

DIVERSE

 • Sporadisk i media (radio, presse, fagpresse, TV-debatter) siden 1986.
 • Div. artikler & foredrag om healing, forskning på healing, holistisk helse.
 • Initiativ til underskriftskampanjen Folkeaksjon Fritt Helsemarked februar 1994. Koordinator for aksjonen til avviklingen august 1996. Samlet 25.000 underskrifter mot økt legemonopol på helse.
 • Medarrangør for Healingkonferansen i Oslo mai 1994.
 • Initiativ til stiftelsen av Det Norske Healerforbundet i 1994.
 • Landsstyrets sekretær første året, leder av DNH neste 4 år/perioder.
 • DNHs representant i referansegruppen for alternativ medisin, Sosial- og helsedep. 1996 - 1998.
 • Medlem av Den Norske Kreftforeningens rådgivende utvalg for alternativ behandling 1998 - 2005 (utvalget lagt ned 2005)
 • Medlem av programkomiteen for konferansen Komplementær Kreftbehandling mars 2000
 • Ansatt som healer i Bergen Kommune (sosialetaten) i et healing-prosjekt feb.-des. 2000.
 • Varamedlem til landsstyret DNH, ansvar for helsepolitikk, internasjonalt samarbeid og webside 1999-2001
 • Nestleder av den europeiske konføderasjonen for healingorganisasjoner (ECHO), DNHs representant
  2001- 2002
 • Medlem av programkomiteen for konferansen Komplementær Kreftbehandling i juni 2004 (Kreftforeningen)
 • Leder av Sykepleiernes Faggruppe i Alternativ medisin (SFA) 2002 - 2005 og 2009 - 2014
 • Medlem av arbeidsutvalget (AU) i Sammenslutningen av Alternative Behandlerorganisasjoner (SABORG)
  2003 - 2005. Fra november 2004: nestleder. Fra februar til april 2005: konstituert leder.
 • Leder av Fagetisk Råd i Det Norske Healerforbundet (DNH) mars 2004 - oktober 2004.
 • Fra 2005: medlem av det internasjonale redaksjonspanelet i det vitenskapelige tidsskriftet Complementary Therapies in Clinical Practice, Elsevier Science. (tidligere Complemetary Therapies in Nursing and Midwifery).
 • Artikkel (NAFKAM): Launso L, Drageset BJ, Fonnebo V, Jacobson JS, Haahr N, White JD, Salamonsen A, Horneber M, Egeland E..
  Exceptional disease courses after the use of CAM: selection, registration, medical assessment, and research. an international perspective. J Altern Complement Med. 2006 Sep;12(7):607-13.
 • Publisert artikkel: Egeland, E. Eksepsjonelle Kreftpasienter. Klinisk Sygepleje 2006; 4, 14-22.
 • Berit Johannessen (red.) 2008: Komplementær og alternativ behandling – en grunnbok for sykepleiere. Gyldendal Akademisk. Forfatter av kap. 8: Healing. Klikk på tittel for å se innholdsfortegnelsen.

ANDRE VERV / AKTIVITETER:

 • Rødrussformann Fana Gymnas 1979 og medlem av hovedstyret for rødrussen i Bergen 1979.
 • Styremedlem/nestleder i DNF48 Bergen 1980/81
 • Styremedlem i LNS (studentforeningen) Diakonissehjemmets Høgskole 1982-83
 • Leder av Fana Senterparti og representantskapsleder i Bergen en periode (1993-1994) - ikke medlem lenger...
 • Med i aksjonsledelsen mot 300kW kraftlinje Fana-Kollsnes 1993-1994
 • Varamedlem Hordaland Fylkesting 1995-1999. Varamedlem i komiteen for levekår, velferd, kultur og helse.
 • Varamedlem av Kontrollutvalget i Bergen Kommune perioden 1995-1997, fast medlem 1997 - 1999.
 • Varamedlem Fana Bydelsstyre 1999 - 2001
 • Meddommer i Bergen byrett (2004-2008).

MEDLEMSKAP